U bent hier

10 jaar huize Den Berg

GOES - Op 8 oktober 1962 begon zuster Tbeodosia samen met xuster Alberica aan
de opbouw van huize 'Den Berg' in de 's·}leer Hendrlkskindereost.raat in Goes. In die nu bijna tien jaar heeft · 'Den Berg' zich ontwikkeld tot een modern geoutilleerde zwakzinnigeninrichting waarin wordt gepoogd een leefklimaat te scheppen waa.r de pupillen zich ·gelukkig kunnen voelen

TIjdlijn afbeelding: 
Tijdlijn datum: 
zondag, 8 oktober 1972