U bent hier

Participatie

1 januari 2015 vinden er een aantal grote veranderingen plaats. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning werd in het leven geroepen voor de begeleiding van kwetsbare burgers; de Participatiewet voor het stimuleren van arbeid door mensen met een beperking; de Jeugdwet voor onder andere kinderen met opgroeiproblemen; de Wet Langdurige Zorg voor mensen met een zware verzorgingsbehoefte. En het Passend Onderwijs verplicht scholen om kinderen met leerproblemen in een gezamenlijk netwerk op te vangen. Al deze wetten raken de levens van mensen met een verstandelijke beperking. De achtergrond van deze ingrijpende veranderingen waren zowel economisch als ideologisch van aard.

TIjdlijn afbeelding: 
Tijdlijn datum: 
donderdag, 1 januari 2015