U bent hier

Individualisering en kwaliteit

1990-2000, Individualisering en kwaliteit;

Er ontstond andere wetgeving, de BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) deed zijn intrede. Er ontstond een andere mogelijkheid van zorginkoop, de PGB’s (Persoons Gebonden Budget) deden hun intrede. Instellingen breidden hun aanbod uit. Er ontstonden mogelijkheden voor logeren, dagopvang, vakantieopvang en dagbesteding. Er kwam aandacht voor vraaggerichte zorg in plaats van aanbodgerichte zorg. Voor de bewoners werden zorgplannen geschreven en er werden zorgdoelen geformuleerd. Er ontstonden cliëntenraden waardoor de cliënt meer invloed kreeg op zijn eigen zorg.

TIjdlijn afbeelding: 
Tijdlijn datum: 
maandag, 16 april 1990