U bent hier

Stichting Bewindvoering en Beheer

In 1987 werd de Stichting Bewindvoering en Beheer in het leven geroepen; een onafhankelijke commissie die het beheer van de gelden van de bewoners voor haar rekening nam. Er kwamen jaarbegrotingen. Binnen de begroting konden aankopen voor de bewoners worden gedaan.  Voor elke bewoner werden overzichten van ontvangsten en uitgaven gemaakt.  De commissie legde verantwoording van haar werkzaamheden af aan de kantonrechter. 

Als gevolg van de Kwaliteitswet van 1 januari 2014 is Stichting Bewindvoering en Beheer Zomerland per 1 april 2016 compleet losgekoppeld van de zorginstelling Stichting Zuidwester. SBB Zomerland is een volledig onafhankelijk financieel dienstverlener en staat onder toezicht van het landelijk Kwaliteitsbureau CBM van de gezamenlijke rechtbanken. SBB Zomerland is aangesloten bij de branchevereniging BPBI en voldoet aan alle daaraan verbonden kwaliteitseisen.

TIjdlijn afbeelding: 
Tijdlijn datum: 
zondag, 1 maart 1987