U bent hier

geldlening

Artikel 1.
1. De provincie verklaart zich bereid zich garant te stellen voer een of meer onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zuid -Holland – Hierna genoemd gedeputeerde staten - voor de stichting te sluiten geldleningen tot een totaal bedrac van ten hoogste f 32.037.000,-- ten behoeve van de kosten van stichting van de eerste fase, bestemd voor 348 patienten van een in richting ter verpleging van zwakzinnigen t1:) Middelharnis - hierna genoemd _de inrichting-•.
2. De stichting verklaart zich bereid deze garantie te aanvaarden.

TIjdlijn afbeelding: 
Tijdlijn datum: 
dinsdag, 13 april 1971